W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), od dnia 01.01.2019 roku na terenie Gminy Łęczyce będą obowiązywały nowe zasady segregacji odpadów.

Od 01.01.2019 r. odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje + odpady zmieszane:
  • PAPIER (worek koloru niebieskiego),
  • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (worek koloru  żółtego),
  • SZKŁO (worek koloru zielonego),
  • BIO (worek koloru brązowego).

Rozszerzenie zakresu segregacji wiąże się również ze wzrostem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka zostanie oszacowana po rozstrzygnięciu postępowań dotyczących odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów.

 

Więcej informacji o segregowaniu odpadów znajdziemy na stronie Ministerstwa

oraz na stronie Gminy Łęczyce tutaj