Uchwałą Nr XX/3/2020 Rady Gminy Łęczyce z dnia 22 stycznia 2020 r. ponownie ulega zmianie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki wynoszą odpowiednio:

Ustala  się  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  jednej  osoby  zamieszkującej nieruchomość  w  przypadku  zbierania  i  odbierania  odpadów  w  sposób  selektywny  w  wysokości  23,00 zł/miesięcznie.

Ustala  się  podwyższoną  miesięczną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  właściciel nieruchomości  zamieszkałej  nie  wypełnia  obowiązku  zbierania  odpadów  komunalnych  w  sposób  selektywny  w wysokości 69,00 zł od każdej osoby zamieszkującej tą nieruchomość.

Zwalnia  się  w  części  z  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  właścicieli  nieruchomości zabudowanych  budynkami  jednorodzinnymi,  którzy  będą  zagospodarowywać  odpady  „BIO”  we  własnych przydomowych kompostownikach, w wysokości 2,00 zł od jednego mieszkańca/miesięcznie.

Joomla templates by a4joomla