Paweł Szefka był nauczycielem szkolnym i członkiem Rodzinnej Kapeli Szefka ze Strzebielina...

Artykuł przedstawia krótkie kalendarium życia i twórczości artysty.

Paweł Szefka
Pawła Szefka był nauczycielem szkolnym i członkiem Rodzinnej Kapeli Szefka ze Strzebielina. W latach 1918 – 1936, grając na różnorodnych wiejskich festynach, weselach i innych rodzinnych świętach, Paweł Szefka obserwował lokalne zwyczaje, tańce i pieśni. Tańce te były bardzo stare i specjalnie popularne w latach 1860 – 1890. Używając swoich notatek, w latach 1956- 1979 Paweł Szefka napisał wiele książek o tańcach, piosenkach i zwyczajach kaszubskich, które to odzwierciedlają miłość do kultury, w której urodził się i wychowywał. Książki te oferują wiele informacji. Nie tylko pomogły one zachować kulturę ludową w regionie kaszubskim i na całym Pomorzu, ale również przedstawiły ja grupom w innych częściach Polski, oraz później, polonijnym zespołom za granicą.
 
Kalendarium:

 

27.07.1910 r. W Strzebielinie, w wielodzietnej rodzinie Jana i Joanny, urodził się Paweł Szefka.

1926 – 1931 r. Ukończył szkołę elementarną i uczył się w Seminarium Nauczycielskim w Wejherowie.

Pracował zawodowo jako nauczyciel w Żukowi, a potem w Wejherowie.

1937 r. Rozpoczął współpracę z pismem „Klëka”

1939 r. Ukończył konserwatorium muzyczne w Katowicach.

1939 – 1945 r. Był oficerem polskim w niewoli niemieckiej. Prowadził działalność oświatową.

1947 – 1956 r. Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Wejherowie.

1957 – 1962 r. Nauczyciel muzyki w Liceum Pedagogicznym w Wejherowie.

1962 – 1968 r. Wychowawca i dyrektor Domu Dziecka w Gdyni.

1967 r. Kończy Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Gdyni.

1968 – 1972 r. Prowadzi poradnię zawodową w Gdyni.

1972 r. Przechodzi na Emeryturę i pomaga w pracach Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

1987 r. Współtwórca Szkolnej Izby Pamięci i Tradycji Regionalnej przy Szkole Podstawowej
w Strzebielinie.

29.04.1991 r. W wieku 81 lat umiera i zostaje pochowany na cmentarzu w Strzebielinie.

Twórczość

1936 r. Wraz ze Zbigniewem Madejskim tworzą „Kaszubskie pieśni i tańce ludowe”

1937 r. Powstają:

• Kaszubska ballada „Wreżeca i Ostrzeca”
• Utwór „Dożynki – okrężne”
• Sztuka „Wesele na Kaszubach”

1938 r. Powstają sztuki:

• „Kosiôrze”
• „Obrzęd sianokosów”
• „Wyzwoliny Kosiarza”

1957 r. Pisze „Tańce kaszubskie”

1961 r. „Dëgusë” – zwyczaje kaszubskie dotyczące Świąt Wielkanocnych.

Przedstwione kalendarium jest artykułem pobranym ze strony szkoły podstawowej www.spstrzebielino.mml.pl