ŻELEWSKI Józef (1845-1910). Urodził się 7 IV 1845 w Strzebielinie (powiat Wejherowo) w rodzinie rolnika Stanisława i Matyldy Dąbrowskiej. Kształcił się w gimnazjum w Wejherowie, gdzie złożył egzamin dojrzałości (1867)...

 

ŻELEWSKI Józef (1845-1910). Urodził się 7 IV 1845 w Strzebielinie (powiat Wejherowo) w rodzinie rolnika Stanisława i Matyldy Dąbrowskiej. Kształcił się w gimnazjum w Wejherowie, gdzie złożył egzamin dojrzałości (1867). Po studiach w Seminarium Duchownym w Pelplinie, otrzy­mał 25 VII 1871 święcenia kapłańskie. Był wika­rym w Chełmży, Oliwie (od 1872) i w latach 1876-80 zarządzał parafią po rezygnacji dotychczasowe­go proboszcza. Przeniesiony do Nowej Cerkwi koło Pelplina (1880), gdzie po nominacji proboszcza ks. J. Trepnaua na kanonika katedralnego (1883) samodzielnie pracował w parafii. Jako proboszcz w Kurzętniku (od 6 VI 1887) odnowił kościół parafialny (1890). W czasie wyborów do sejmu pruskiego (1902) polscy parafianie wybrali go delegatem („Walmanem") ufając, że będzie głosował za polskim kandydatem na posła, lecz zawiódł zaufanie parafian, ponieważ na wybory nie przyszedł. Należał do Stowarzyszenia "Straż" (1905), a w latach 1908-10 pełnił obowiązki dziekana dekanatu nowomiejskiego. 3 II 1910 przeszedł na emeryturę, zamieszkał w Wejhero­wie, gdzie zmarł 15 III 1910.

Bibliografia:

"SŁOWNIK BIOGRAFICZNY KAPŁANÓW DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ WYŚWIĘCONYCH W LATACH 1821-1920" Ks. Henryk Mross